A tordai csatában súlyosan megsebesült és a bonchidai Bánffy-kastélyban levő hadikórházban

1944. őszén meghalt 109 honvédnek állított emlékmű avatóünnepségére 2008. szeptember 13-án 16 órától kerül sor a bonchidai református temetőben

 

 

 

 

 

Program

 

 

Kürtszó:

Riadó

*

Himnusz

*

Márton János bonchidai református lelkész köszöntője

*

v. Pataky József a THHB elnökének beszéde

*

Szakács János: a bonchidai hadiesemények ismertetése

*

Dsida Jenő „Az utolsó miatyánk” c. versét szavalja

Márton Ágnes

*

Horváth Lajos a HM Hadisírgondozó Iroda vezetője: emlékezés a hőseinkre

*

Gellért Sándor „A tornácon”  c. versét szavalja

v. Kocsis László

*

Szilágyi Mátyás a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulának beszéde

*

Ének: Bonchidai református gyermekénekkar

*

Bartalis János „Ó, oly mindegy” c. versét szavalja

Márton Anna

*

A bonchidai magyar egyházak vezetőinek áldása és az emlékmű felszentelése:

Márton János ref. lelkész

Szakács Endre r. k. plébános

*

Koszorúzás

*

Oklevelek átadása

*

Szózat

 

 

Adományokkal támogatták

a bonchidai katonai emlékhely létesítését

 

MEH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya,

Támogatáspolitikai Osztály – Bp.

Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója,

Holló József altábornagy – Bp.

Communitas Alapítvány – Kolozsvár

Történelmi Vitézi Rend – Erdély

Bonchidai RMDSZ

Bonchidai Református Egyházközség

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Református Egyházközség – Nagyenyed

Petőfi Társaság – Torda

 

Kiemelt támogatók:

Zoltáni Csaba és családja – USA

Karaszi Nóra és családja – Bp.

 

Támogatók:

özv. Balázs Ferencné – Szolnok

Bardócz Árpád – Bp.

Bálint József – Kolozsvár

v. Bíró Sándor – Torda

dr. v. Cech Vilmos – Bp.

Csámpor Dezső – Kolozsvár

Dumitru Anna – Torda

Fenyves János – USA

Gergely Árpád – Torda

Grúz István – Bonchida

Józsa Lajos – Torda

Karaszi Zsigmond – Bp.

Karsa Botond – Németország

Kerkay Emese és László – USA

Kékkői Andrásné – Kiskunfélegyháza

ifj. Kékkői András és Kékkőiné Foki Andrea – Kiskunfélegyháza

v. Kékkői Károly – Bp.

Kiss Gyula – Torda

Kiss Zoltán – Gyulafehérvár

v. Kocsis László – Szilágysomlyó

Koenig Helmut – Bp.

László István – Nagyenyed

v. Lázár Elemér – Csíkszereda

Márton János – Bonchida

Nagy Albert – Torda

dr. Nagy Zoltán – Bp.

v. Pataky József – Torda

Pópa Tibor – Nagyenyed

Péter Árpád – Torda

Szakács János – Kolozsvár

Túry Mária – Bp.

dr. Woynarovich Elek – Bp.

Két ismeretlen hölgy és egy ismeretlen úr – Bp.

 

A meghívót tervezte, és nyomtatásra előkészítette:

Kékkői Károly, Bp.

Kivitelezte: László István, Nagyenyed

 

Köszönjük nemes segítségüket!

 

 

 

Névsor