A tordai csata kezdetének 65. évfordulóján – 2009. szeptember 12-én – a tordai központi magyar temető honvédsírkertjében a hősi halottakra emlékeznek

 

 

 

 

Program

 

 

12:40-kor

Koszorúzás a Tordáról elhurcolt, szovjet fogságban meghalt 204 magyar polgári személy emlékére állított kopjafás emlékoszlopnál

Emlékezik: dr. Csetri Elek akadémikus, professzor

Koszorúz a THHB

13 órakor

A koszorúzás után továbbvonulunk a Honvédsírkertbe, ahol tiszteletadással emlékezünk a tordai csata kezdetének 65. évfordulójára

 

Kürtszó: Riadó

–––

Himnusz (nemzeti közös imánk)

–––

Az emlékezésre összegyűlteket köszönti:

v. Pataky József a THHB elnöke

–––

„A magyar honvédek hősi helytállása”

dr. Holló József altábornagy,

a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatójának beszéde

–––

Gyóni Géza „Csak egy éjszakára…” c. versét szavalja

Ladányi Csilla

–––

„Fohász” – énekli az alsó-felsőszentmihályi és a tordai vegyes kórus

–––

Petőfi Sándor „Ki gondolná, ki mondaná…” c. versét Rácz Bálint oroszlányi (Komárom-Esztergom megye) tanuló szavalja

–––

Szilágyi Mátyás a MK kolozsvári főkonzuljának beszéde

–––

„Hálát adok, Uram” – énekli az alsó-felsőszentmihályi és a tordai vegyes kórus

–––

Szólni kívánók beszéde…

–––

A történelmi magyar egyházak áldása:

György Ferenc r. k. plébános

Nagy Albert ótordai ref. lelkész

Józsai Lajos unitárius lelkész

–––

Koszorúzás

–––

A Szózatot Széles Dénes szavalja,

utána pedig a kórusok közös énekléssel éneklik

–––

„A MI ZÁSZLÓNK”

v. Lázár Elemér országos törzskapitány:

Torda-Aranyos Vitézi Szék zászlójának szentelése,

Szedilek Lenke mint zászlóanya felköti a szalagot a zászlórúdra,

v. Farkas Dénes unitárius lelkész-esperes megáldja a zászlót

–––

„Nagyasszonyunk, hazánk reménye” – énekli a vegyes kórus

–––

Székely himnusz

–––

Kürtszó: Takarodó

(az emlékezés zárása)

 

A megemlékezést és a sírkert fenntartását adományokkal támogatták:

 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

(főigazgató: dr. Holló József altábornagy – Budapest)

 

Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi Törzse

 

A tordai unitárius egyház hívei

Az ótordai református egyház hívei

Az újtordai református egyház hívei

 

Kiemelt támogatók:

 

Fenyves János – USA

Zoltáni Csaba és családja – USA

 

Támogatók:

 

Ányok Károly – Budapest

özv. Balázs Ferencné – Szolnok

Bardócz Árpád – Budapest

v. Bíró Sándor – Torda

dr. Cech Vilmos – Budapest

v. Fodor Béla – Torda

Iszlai Ildikó – Sepsiszentgyörgy

Karsa Botond – Németország

v. Kékkői Károly és Zoltán – Budapest

Kerkay Emese és László – USA

v. Kocsis László – Szilágysomlyó

Kovács Béla – Szalárd

Német Levente – Torda

v. Pataky József – Torda

Péter Árpád – Torda

Pópa Tibor – Nagyenyed

Süle Aurélia – Nagyvárad

v. Szedilek Csaba – Torda

özv. Varga Balázsné Gönczi Ilona – Aranyosgyéres

dr. Woynarovich Elek prof. – Budapest

 

*

 

A THHB elnöke: v. Pataky József, Torda,

tel.: 00 40 264-316-827

Budapesti képv.: dr. Cech Vilmos,

tel.: 00 36 1-363-3239

 

 

 

Névsor