Meghívó a detrehemtelepi református temetőben eltemetett 60 honvéd emlékére állított kopjafás emlékmű avatóünnepségére – 2011. június 4.

 

 

 

 

Program

 

 

A református templomban

Igét hirdet:

főtiszteletű dr. Pap Géza püspök

–––

Az emlékezésre összegyűlteket köszönti:

nagytiszteletű Mihály Lajos esperes lelkész

–––

A templomból kijövet történik az elesett honvédek neveit tartalmazó, a bejárat falán elhelyezett emléktábla leleplezése

–––

Továbbvonulunk a temetőbe, ahol tiszteletadással emlékezünk, kopjafás emlékoszlopot avatunk az itt eltemetett honvédek emlékére

 

Kürtszó: Riadó

–––

Himnusz (nemzeti közös imánk)

–––

Az avatásra összegyűlteket köszönti:

v. Pataky József a THHB elnöke

–––

„Emlékezés hőseinkre”

Sándor Mátyás, a MK bukaresti védelmi, katonai és légügyi attaséjának beszéde

–––

Gyóni Géza „Csak egy éjszakára…” c. versét szavalja

Tasnádi Annamária

–––

„Köszönöm”

énekli az aranyosegerbegyi „Árvalányhaj” vegyes kórus

–––

Szilágyi Mátyás, a MK kolozsvári főkonzuljának beszéde

–––

„Tábortűznél”

énekli az aranyosegerbegyi „Árvalányhaj” vegyes kórus

–––

Szólni kívánók rövid beszéde

–––

Egyházi áldás és az emlékmű felavatása

–––

Koszorúzás

–––

A Szózatot Széles Dénes szavalja,

utána pedig a kórussal közösen elénekeljük

–––

Székely himnusz

–––

Kürtszó: Takarodó

 

 

Adományokkal támogatták a detrehemtelepi katonai emlékhely létesítését:

 

 

Honvédelmi Minisztérium - Magyarország

Történelmi Vitézi Rend Észak-Erdélyi Törzse

Detrehemtelepi Református Egyházközség

Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság

dr. Cech Vilmos – Budapest

Kékkői Károly – Budapest

v. Kintzly Péter – Budapest

v. Lázár Elemér – Csíkszereda

v. Szedilek Csaba – Torda

v. Pataky József – Torda

v. Józsa István Lajos – Torda

Péter Árpád – Torda

Zoltáni Csaba és családja – USA

özv. Szabó József – Detrehemtelep

Ferencz Józsefné Szilágyi Erzsébet

Deák Józsefné Szilágyi Jolán

Rendi Ferencné Szilágyi Júlia

v. Szedilek Csabáné Szabó Lenke

Pro Telep Ifjúsági Szervezet

Simon Zoltán Kolozs megyei RMDSZ-elnök

 

*

 

 

A THHB elnöke: v. Pataky József, Torda, tel.: (+40)264-316-827

Budapesti képv.: dr. Cech Vilmos, tel.: (+36 1)363-3239

Honlap: www.kek-soft.hu/thhb.htm

 

 

 

Névsor